May 2015

Monthly Archives

  • E-commerce – Trgovci nisu svesni rizika (2. deo)

    Koji to rizici utiču na trgovinu na internetu? Podsetimo se, govorimo o prihvatu platnih kartica, kao što je navedeno u prethodnom članku, sa napomenom da se ista logika može primeniti na sve sfere elektronskog poslovanja. Vrste rizika u internet poslovanju Prosto je neverovatno da bilo ko danas, u 2014. godini, nije čuo da se na […]

  • E-commerce – Trgovci nisu svesni rizika (1. deo)

    Dozvolite mi da podelim svoje iskustvo sa svakim ko je već započeo ili se sprema da započne biznis na internetu – kada e-commerce preduzetniku kažete da spada u visokorizične trgovce i da je njegov/njen biznis rizičan, oni se uvek iznenade. Nedavno sam učestvovao u panel diskusiji u vezi e-commerce usluge u Srbiji na temu “Platne […]